Τριανταφυλλιά Χαρίλα, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, MSc Εργασιακή Υγεία, Ειδίκευση στην Υπαρξιακή Συστημική & Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Εισαγωγή

H χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου kepsy.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με τους όρους που αναφέρονται στο παρόν κείμενο. Σε περίπτωση που οι όροι δεν σας βρίσκουν σύμφωνους, οφείλετε να μην κάνετε χρήση του site.

Πνευματικά Δικαιώματα (Copyright)

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), όλο το περιεχόμενο του kepsy.gr που περιλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κείμενα, γραφικά, λογότυπα, φωτογραφίες και υπηρεσίες, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία μου και ως συλλογικό έργο προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ως χρήστες του site απαγορεύεται ρητά να αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε, αντιγράψετε, εκδώσετε, μεταφράσετε, διανείμετε, μεταφέρετε, πουλήσετε, τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο ή εκμεταλλευτείτε με άλλο τρόπο, συνολικά ή μερικώς, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του site, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μου.

Ως χρήστες του site έχετε δικαίωμα, κατ’ εξαίρεση, να «κατεβάσετε» (download) περιεχόμενο του kepsy.gr και να το αποθηκεύσετε στον προσωπικό υπολογιστή σας αποκλειστικά για δική σας χρήση. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται η αντιγραφή, αναδημοσίευση, αναμετάδοση, δημοσίευση, τροποποίηση ή εμπορική εκμετάλλευση του υλικού που έχετε κατεβάσει, χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεσή μου.

Στην περίπτωση που επιτρέψω οποιαδήποτε αντιγραφή ή αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, απαγορεύεται να γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές, να παραληφθεί η σαφής αναφορά στο όνομά μου συνοδεία ενεργού συνδέσμου προς το site ή να παραληφθεί η επισήμανση ότι πρόκειται για υλικό του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται.

Τέλος, ως χρήστες του site αναγνωρίζετε ότι δεν αποκτάτε πνευματικά δικαιώματα με το «κατέβασμα» ή με οποιαδήποτε άλλη επιτρεπτή χρήση του προστατευμένου υλικού του site.

Αποδεκτή Άδεια Χρήσης

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το site με τρόπο που προκαλεί ή δύναται να προκαλέσει ζημία στο ίδιο το site ή βλάβη στη διαθεσιμότητα ή προσβασιμότητα του.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το site με τρόπο που είναι αθέμιτος, παράνομος, παραπλανητικός ή επιβλαβής, ή σε συνδυασμό με οποιονδήποτε αθέμιτο, παράνομο, παραπλανητικό ή επιβλαβή σκοπό ή δραστηριότητα.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το site για αντιγραφή, αποθήκευση, υποδοχή, μετάδοση, αποστολή, χρήση, δημοσίευση ή διάδοση λογισμικού το οποίο είναι (ή το οποίο σχετίζεται με λογισμικό) επιβλαβές για τους υπολογιστές (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: spyware, computer virus, Trojan horse, worm, rootkit).

Απαγορεύεται να προβείτε σε οποιαδήποτε συστηματική ή αυτοματοποιημένη διαδικασία συλλογής δεδομένων από το site ή σε σχέση με το site.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το site για μετάδοση αυτόκλητων διαφημιστικών μηνυμάτων.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το site για οποιονδήποτε σκοπό σχετικό με το Μάρκετινγκ υπηρεσιών ή προϊόντων.

Απαγορεύεται να υποβάλετε στο site περιεχόμενο, το οποίο είναι προσβλητικό της προσωπικότητας, τιμής ή υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει την ποινική νομοθεσία γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημία ή ηθική βλάβη προκληθεί από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οποιουδήποτε περιεχομένου σας, υπεύθυνος για την αποκατάστασή της είστε αποκλειστικά εσείς.

Απαγορεύεται να αναρτήσετε ή δημοσιεύσετε περιεχόμενο με υβριστικό, ρατσιστικό, σεξιστικό ή κατά άλλο τρόπο προσβλητικό περιεχόμενο.

Απαγορεύεται να αναρτήσετε ή δημοσιεύσετε πορνογραφικό υλικό.

Σε κάθε περίπτωση διατηρώ αποκλειστικά το δικαίωμα αξιολόγησης της αποδεκτής ή μη χρήσης του site, καθώς και το δικαίωμα διαγραφής ή μη δημοσίευσης του μη αποδεκτού, με βάση τους όρους χρήσης, περιεχομένου.

Δηλώσεις Αποποίησης & Περιορισμοί Ευθύνης

Για λόγους προσωπικής ακεραιότητας καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου που εμφανίζεται στο kepsy.gr να χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυώμαι και κατά συνέπεια δεν ευθύνομαι (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη από τη χρήση του site στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του site παρέχονται «ως έχουν» και δεν παρέχω καμία εγγύηση, ρητή ή μη, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, ποιότητα, ασφάλεια, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτών για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Επίσης, δεν εγγυώμαι ότι το site θα είναι συνεχώς διαθέσιμο ή γενικώς διαθέσιμο ή ότι το περιεχόμενο και οι λειτουργίες του θα είναι αδιάκοπες και χωρίς σφάλματα ή ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνω απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται. Ομοίως δεν εγγυώμαι ότι οι λειτουργίες του site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεσή σας, θα είναι απαλλαγμένοι από ιούς και άλλα επιζήμια στοιχεία.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη υπόκειται στους όρους του παρόντος, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Το kepsy.gr συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με αποκλειστικό σκοπό την ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί μου. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο site είναι το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση και/ή το τηλέφωνο του χρήστη.

Το kepsy.gr δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των χρηστών του. Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό και τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή για στατιστικούς λόγους. Αποδέκτες στοιχείων του αρχείου δύνανται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται επίσης στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.

Η δικτυακή κίνηση του kepsy.gr καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών με cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου μέσω των οποίων ο server του kepsy.gr αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας. Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του διαδικτυακού τόπου που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies.

Σύνδεσμοι προς τρίτους (links)

Όπου μέσα στο site παρέχεται, μέσω των κατάλληλων συνδέσμων (links), η δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων, τούτο γίνεται με καλή πίστη και αποκλειστικά προς διευκόλυνση των χρηστών. Προφανώς, δεν μπορώ να εγγυηθώ ούτε ευθύνομαι για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την ποιότητα, την πληρότητα και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπω. Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε, διαμέσου των συνδέσμων, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεστε ότι το πράττετε με δική σας ευθύνη.

Ενημερωτικά Δελτία (Newsletter)

Tα Newsletter τα οποία ο χρήστης του kepsy.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στη λίστα παραληπτών (mailing list) του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία μου και προστατεύονται αναλόγως.

Διατηρώ αποκλειστικά το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στη mailing list του site ή και της διαγραφής του, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Περιεχόμενο που Υποβάλλεται από τους Χρήστες

Το kepsy.gr σάς δίνει τη δυνατότητα να αναρτήσετε σχόλια κάτω από όλα τα άρθρα που εμφανίζονται στις σελίδες του. Διατηρώ το δικαίωμα να προβώ άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, καθώς και χωρίς την υποχρέωση αιτιολογίας, στη διαγραφή οποιουδήποτε σχολίου κρίνω ότι δεν πληροί τους όρους χρήσης του site – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αν είναι υβριστικό, παράνομο, άσεμνο, έχει στόχο να μειώσει ή να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή το site, και γενικότερα εάν κρίνω ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου του site ή παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλλουν ή διανέμουν μέσω του site καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση εγώ ή το site δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του site.

Το περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στο site παραμένει ιδιοκτησία τους, παραχωρώντας παράλληλα στο site το δικαίωμα απεριόριστης, χωρίς αντίτιμο άδειας για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο, που δεν παραβιάζει το ηθικό τους δικαίωμα.

Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει στο site, οφείλει να με ενημερώσει με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του site. Το περιεχόμενο θα αποσυρθεί σε 1–2 ημέρες.

Μεταβατικές Διατάξεις

Διατηρώ το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του kepsy.gr, καθώς και των όρων χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσ;h τους μέσω του site. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων.